Štíty DETAIL NABÍDKY DRAKON dům reklamy s.r.o. označení:
3930222

HRADEC KRÁLOVÉ

Popis
vidit. z ul. Sokolská - Gočárův okruh

Adresa
Sokolská / Hradecká - DOLNÍ

Rozměr
5 x 12 m

Stav
obsazený do 12/2019 + opce

Kontakt:
DRAKON dům reklamy
Havlíčkova 16, 301 37 Plzeň
Ing. Jiří Drachovský 
tel.: 603 418 115
Radim Knížek 
tel.:603 461 035
Tel/fax: 377 270 067

Rodný list s logem (pdf)

Rodný list bez loga (pdf)

    Plocha ev.č. 3930222 Plocha ev.č. 3930222
    
 

Cena nájmu a výroby  

na vyžádání v reklamní agentuře